prayabylb จะเป็นทางเลือกใหม่ ที่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดและควบคุมน้ำหนักที่แหวกแนวออกไปโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วน ๆ ที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ ประสิทธิภาพในการลดน ้าหนัก ให้ผลใกล้เคียงหรือเทียบเท่าการรับประทาน Sibutramine แต่เน้น ความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้น ๆ การเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ในการลดน้ำหนัก